Tilly on Tour

déi gréng komme bei Iech

26Mar

17:00

Event Type 3

Agenda 3
Description 3
Venue 3

Content 3

Do ware mer

18Mar

19:00

Konferenz

Eng Zukunft ouni Plastik?
Méindeg / Lundi 18.03 19:00
Mam / Avec
Meris Sehovic, Spriecher jonk gréng
Jessie Thill, Gemengeconseillère zu Walfer & Spriecherin jonk gréng
Tanja Duprez, Comitésmember jonk gréng

Centre Prince Henri
3 Route de Diekirch, L-7201 Walferdange
Centre Prince Henri, Walferdange

Aktualitéit

Kontakt

Meng Ekipp